Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Khi quý khách đặt hàng trực tuyến, thông tin cá nhân của quý khách được chúng tôi thu thập bao gồm:

  • Họ và Tên
  • Địa chỉ
  • Địa chỉ Email
  • Số điện thoại

Thông tin trên nhằm mục đích giao hàng cho quý khách

2. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Với chúng tôi sự riêng tư của khách truy cập là cực kỳ quan trọng.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua hàng qua chúng tôi.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !

Scroll to Top Đăng ký nhanh